Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Księgarnię Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski
z siedzibą w Krakowie 31-202, przy ul. Prądnickiej 77, na stronie www.skrzat.com.pl.
2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Skrzat.
3. Konkurs trwa od dnia 16.12.2014 do 31.12.2014 (do północy czasu polskiego).
4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne z pominięciem
pracowników wydawnictwa i ich dzieci.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać pracę konkursową na adres:
konkursy@skrzat.com.pl w formie załącznika. W tytule maila należy wpisać: Konkurs
Detektyw Łodyga, zaś w treści dane kontaktowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego.
6. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
oraz ze zgodą na publikację danych osobowych, ujawnienie listy laureatów na stronie
internetowej, podanie do publicznej wiadomości oraz na publikację pracy konkursowej na stronach Wydawnictwa Skrzat.
7. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
8. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 7.01.2015 na stronie www.pierwszeczytanki.com.pl.
Zwycięzcę konkursu wyłania jury złożone z przedstawicieli Wydawnictwa.
Powiadomienie o nagrodzie ze strony Organizatora nastąpi mailem na adres, z którego
nadeszło zgłoszenie konkursowe.
10. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy przez Wydawnictwo Skrzat w ciągu 14 dni od
ogłoszenia wyników konkursu na adres pocztowy podany w zgłoszeniu.
11. Nagrody nie będą wysyłane na adresy zagraniczne.
12. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
13. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na jego zasady oraz
na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych organizatora, a
także na ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
10. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./